Vítejte na stránkách společnosti irea. Naše firma Vám nabízí ucelený systém služeb ve výstavbě. Důkazem našich kvalitních služeb je mnoho projektů pro města, obce a soukromé subjekty, které jsme realizovali především v Olomouckém kraji. Již 30 let se staráme o nejlepší kvalitu kontroly stavebních prací, rozpočtů, výběrových řízení, dotací nejen z evropské unie a mnoho dalších.

Nabízíme Vám kompletní inženýrskou činnost

Dotační management z fondů EU, SFŽP, MMR, MZE, MZP
Výběrová řízení podle nového zákona o veřejných zakázkách
Technické poradenství
Technický dozor investora
Koordinátor BOZP při realizaci stavby
Zajištění správních rozhodnutí
Projektové práce
Realizace staveb
Realitní služby
Financování


Aktuální projekty

Víceúčelový areál pro trénink IZS a pro sportovní aktivity

Výstavba druhé etapy víceúčelového areálu, který obsahuje fotbalové hřiště, hřiště na volejbal a nohejbal včetně malé tribuny a skladovacích prostor, dále pak sociální zázemí sportovců, byt správce a objekt zázemí diváků a malé dětské hřiště.

Rekonstrukce renezančního zámku na Třemešku

Objekt renezančního zámku bude po své rekonstrukci využíván pro bydlení, které jsou umístěny ve 2.NP, 3.NP a v podkroví. Dále je jsou v objektu navržena dvě komunitní centra - v prostoru 1.NP a jedno rodinné centrum. V prostoru 1.PP bude vytvořena malá k

Rekonstrukce objektu ve Vikýřovicích - Vincentinum

Provádíme technický dozor při rekonstrukci stávajícího objektu. Rekonstrukce a vybudování nové nástavby objektu, který bude provozován jako zařízení pro sociální služby pro mentálně postižené.

Odkanalizování místní části Újezd

Byla zahájena stavba odkanalizování místní části Újezd u Mohelnice. Celková délka kanalizace činí 3.63km, celkové uznatelné náklady stavby činí 18,7mil Kč (spolufinancování SFŽP 11,9mil.)

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english