Vítejte na stránkách společnosti irea. Naše firma Vám nabízí ucelený systém služeb ve výstavbě. Důkazem našich kvalitních služeb je mnoho projektů pro města, obce a soukromé subjekty, které jsme realizovali především v Olomouckém kraji. Již 31 let se staráme o nejlepší kvalitu kontroly stavebních prací, rozpočtů, výběrových řízení, dotací nejen z evropské unie a mnoho dalších.

Nabízíme Vám kompletní inženýrskou činnost

Dotační management z fondů EU, SFŽP, MMR, MZE, MZP
Výběrová řízení podle nového zákona o veřejných zakázkách
Technické poradenství
Technický dozor investora
Koordinátor BOZP při realizaci stavby
Zajištění správních rozhodnutí
Projektové práce
Realizace staveb
Realitní služby
Financování


Aktuální projekty

Rekonstrukce autobusového nádraží v Litovli

Prováděli jsme technický dozor při realizaci projektu rekonstrukce autobusového nádraží v Litovli.

Parkovací dům Šumperk

V Šumperku provádíme technický dozor investora při realizaci akce Parkovací dům Gagarinova ulice včetně příjezdových komunikací.

Rekonstrukce kulturního domu v Brníčku

Prováděli jsme technický dozor při velmi zdařilé rekonstrukci kulturního domu v Brníčku. Jedná se o kvalitní multifunkční objekt, který obec plně využije.

Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu - etapa 3A

Prováděli jsme technický dozor investora při realizaci přístavby zimního stadionu v Šumperku. Stávající severní tribuna Zimního stadionu byla odstraněna a nahrazena novou tribunou. Na tribunu a severní obvodovou stěnu navazuje přístavba severního traktu

Lazníčky – ČOV a splašková kanalizace

V obci Lázníčky provádíme technický dozor investora při realizaci tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod.

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english