Výběrová řízení

Poskytneme Vám komplexní konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách (Zákon č. 137/2006 Sb. v platném znění) nebo přímo provedeme zadávací řízení v souladu se zákonem, popř. specifických pravidel a požadavků jednotlivých dotačních programů (např. OPPP, OPRVMZ, ROP, OPŽP, JPD a dalších). Důležité je, že zprostředkujeme výběrové řízení za zadavatele a zároveň přebereme veškerá rizika s tímto výběrovým řízením spjaté.

Naše služby zahrnují především

  • organizaci zadávacího řízení
  • spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace a zadávacích podmínek
  • vyhotovení oznámení o zadání veřejné zakázky
  • administrativní a organizační zajištění průběhu vlastní soutěže
  • vyhodnocení zadávacího řízení
  • příprava smlouvy pro vítěze vzešlého z výběrového řízení
  • kompletaci veškeré povinné dokumentace o výběrovém řízení a příprava její archivace zadavatelem včetně sjednaného počtu kopií

Referenční stránka výběrových řízení
Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english