Technické poradenství

  • Posoudíme Váš návrh nebo projekt z hlediska funkčnosti, proveditelnosti a finanční náročnosti a navrhneme Vám jeho případné úpravy a možnosti úspor.
  • Poradíme Vám, jaký způsob realizace Vašeho záměru bude pro Vás nejvhodnější.
  • U rozpracované stavby provedeme její kontrolu a vyhodnocení v kterémkoli stupni rozpracovanosti.
  • Rádi s Vámi prodiskutujeme Vaše potřeby a navrhneme optimální řešení.
  • Podle Vašeho záměru doporučíme projektanta event. architekta nebo statika. Vypracujeme pro něj zadání a připravíme smlouvu.
  • Poradenství v oblasti stavebního zákona a souvisejících předpisů vč. zastupování ve správních řízeních, vedených stavebním nebo jiným úřadem, ovlivňujících Vaše práva

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english