Dotační management

Společnost IREA s.r.o. zpracovala v minulých letech v zastoupení obcí řadu úspěšných žádostí o dotaci, Problematika zajišťování podpory SFŽP, MŽP, MZe, MMR, a IROP je nám dobře známá, celková výše získaných dotací, o které jsme v zastoupení investorů žádali, činí více než 800 mil. Kč. Celkově jsme zajišťovali administraci dotací za více než 1,5 miliardy Kč.

Jsme připraveni zajistit pro Vás kompletní přípravu a realizaci projektů v rámci strukturálních fondů a iniciativ EU včetně žádosti a jednání vedoucích zpravidla k získání dotace k investičním projektům.

  • Integrovaný operační program - IROP
  • Program rozvoje venkova
  • OP Životní prostředí
  • OP Doprava
  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • OP Výzkum, vývoj a inovace
  • SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

Většina žadatelů považuje okamžik schválení dotace za dosažený vrchol svého snažení. Přesto by se dalo s jistou nadsázkou konstatovat, že okamžikem schválení dotace teprve všechno začíná. Příjemce dotace bude muset projít dlouhodobým procesem kontroly využití schválené dotace. Je povinen pravidelně poskytovat potřebné informace odpovědným orgánům a plnit povinnosti, ke kterým se zavázal.

Během dlouholeté "dotační praxe" se našim zákazníkům osvědčila velmi praktická a prospěšná spolupráce s naší poradenskou činností, která je schopna díky svému zaměření a zkušenostem připravit všechny nezbytné podklady a monitorovací zprávy včas v požadovaném formátu a efektivněji, což vede k úspoře přímých nákladů na administraci schváleného projektu.

Po vyplacení poslední platby, nebo-li po úspěšném vyčerpání dotace, následují další povinné úkony. Týkají se převážně tvorby pravidelných reportů, konkrétně jde o monitorovací zprávy hodnotící vývoj projektu po jeho ukončení. Uvádí se zde i hodnoty závazných ukazatelů, které jsou předmětem pravidelných kontrol.

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english