Projektové práce

Jsme připraveni Vám zprostředkovat tyto služby

  • přípravné práce - provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky
  • studie stavby - vypracování studie stavby ve variantách dle požadavků zadavatele
  • dokumentace pro územní řízení - zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
  • dokumentace pro stavební řízení - zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu
  • realizační dokumentace - zpracování dokumentace pro provedení stavby
  • zadávací dokumentace - sestavení tendrové/zadávací dokumentace (výkaz výměr)
  • rozpočty - tvorba, kontrola a posuzování rozpočtů stavebních prací
  • výkon autorského dozoru při provádění stavby

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english