Realizace staveb

V případě zájmu investora provedeme připravenou stavbu dodavatelsky. Realizaci zajišťujeme formou stavebního inženýringu, provedeme výběr jednotlivých vhodných zhotovitelů a dodavatelů a pečlivou koordinací a kontrolou jejich činností stavbu provedeme. Vůči investorovi pak za stavbu neseme plnou zodpovědnost a poskytujeme na ni přiměřenou záruku. Podrobnosti sjednáme ve smlouvě o dílo.

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english