Zajišťování správních rozhodnutí

Komplexní projednávání všech stupňů projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a občany vč. zajišťování veškerých správních rozhodnutí nutných k zahájení stavby:

  • vyjádření dotčených orgánů
  • územní řízení
  • vodohospodářská rozhodnutí
  • ohlášky drobných staveb a stavebních úprav
  • stavební povolení, povolení terénních úprav
  • povolení a ohlášky reklamních a propagačních řízení
  • změna v užívání stavby
  • kolaudace

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english