Financování

V případě zájmu investora zpracujeme finanční analýzu záměru, peněžní tok a další doklady, vyžadované financujícím subjektem. U úvěrů na financování zakázek veřejných zadavatelů zajišťujeme výběr poskytovatele úvěru podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro soukromé investory zajišťujeme finanční poradenství a zprostředkování výhodných úvěrů.

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 604 788 626,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english